Privacybeleid

Privacybeleid

Revisie: 1 Laatst aangepast op: 1 april, 2022

Wijzigingen

De inhoud van dit privacybeleid kan worden aangepast, mocht dit nodig zijn. Daarom raad ik aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

ErvaarBeauty (Verwerkingsverantwoordelijke) is de unieke marketing dienst voor beauty specialisten en zal uw persoonsgegevens verwerken. Op de startpagina kunt u meer over ErvaarBeauty te weten komen.

Startpagina

Contactgegevens

Email:

Telefoon:

Op werkdagen: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
085 0041716

Postadres:

ErvaarBeauty
Jacobsvicarie 19
4105BW Culemborg

Soorten persoonsgegevens

ErvaarBeauty verwerkt middels deze website de volgende persoonsgegevens van u:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres

Doeleinden

ErvaarBeauty verwerkt u persoonsgegevens zodat u onze website kunt bezoeken en om het voor u mogelijk te maken uzelf in te schrijven in ons ledenbestand om vervolg e-mails te ontvangen.

Deze website en elke in dit document genoemde derde partij, verzamelt alleen gegevens voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Er wordt hierop een uitzondering gemaakt als hier van tevoren uw toestemming voor is verkregen.

Grondslag

ErvaarBeauty baseert zich met betrekking tot de verwerkingen op deze website op de grondslag Toestemming. Nu heeft u als bezoeker zelf de keuze of u uw gegevens door ErvaarBeauty wilt laten verwerken. U maakt deze keuze simpelweg door het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Vervolgens is het mogelijk om uw toestemming in te trekken door of ErvaarBeauty een e-mail te sturen of op een afmeld link in een e-mail te sturen welke u als response op uw ingevulde aanvraagformulier krijgt.

Subverwerkers

ErvaarBeauty schakelt de volgende subverwerkers in om u deze website te tonen en om het voor u mogelijk te maken in te schrijven in het ledenbestand van ErvaarBeauty:
  • TransIP
  • ActiveCampaign

Encryptie / Beveiliging

Zowel de website als het systeem/server waarop de website gehost is adequaat beveiligd. Voorbeelden zijn: Gebruik van een firewall, gebruik van TLS, er wordt alleen software van betrouwbare leveranciers/partijen gebruikt, de configuratie van de web- en databaseserver zijn voorzien van een veilige configuratie en de website is voorzien van veiligheidsmaatregelen. De verbinding welke gebruikt wordt om deze website te openen wordt versleuteld met TLS, waarbij TLS 1.2 of hoger gehanteerd wordt.

De website en systeem/server opstelling krijgt een A+ rating bij onder andere:

Alle (persoons)gegevens welke verstuurd worden via het informatie aanvraagformulier, zullen ook in versleutelde vorm middels TLS worden verstuurd.
De persoonsgegevens ingevoerd in het informatie aanvraagformulier worden verstuurd naar ActiveCampaign, een partij welke onder instructie van ErvaarBeauty uw persoonsgegevens verwerkert.
ErvaarBeauty heeft security documentatie van ActiveCampaign doorgenomen en concludeert dat uw persoonsgegevens veilig verwerkt worden en uw risico's adequaat gemitigeerd worden.

Verder kunt u hier het privacybeleid van ActiveCampaign vinden:


Deze website wordt op een server bij TransIP gehost.
ErvaarBeauty heeft security documentatie van TransIP doorgenomen en concludeert dat uw persoonsgegevens veilig verwerkt worden en uw risico's adequaat gemitigeerd worden. TransIP is onder andere ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. U kunt hier de gerelateerde certificaten en overige security/privacy documentatie inzien:

Bewaartermijn

Het bewaartermijn hangt af van het soort persoonsgegeven en het doel waarvoor deze wordt verwerkt.

E-mail

Uw naam en emailadres evenals de inhoud van het bericht welke verstuurd wordt naar het e-mailadres van ErvaarBeauty emailbericht worden maximaal 3 jaar bewaard, maar zullen op aanvraag worden verwijderd.

Informatieaanvraag formulier

Uw naam, emailadres en bedrijfsnaam worden opgeslagen in een extern systeem en worden niet automatisch verwijderd, maar zullen op aanvraag worden verwijderd. Verder is het mogelijk op een later moment middels een link in een gestuurde e-mail uzelf uit het systeem uit te schrijven door te klikken op de uitschrijf link.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zullen alleen met derden worden gedeeld indien wij:
  • Een subverwerker inschakelen om de verwerking uit te besteden
  • Verplichting vanuit wet en regelgeving
  • Indien wij u van te voren hebben geïnformeerd
ErvaarBeauty schakelt de hierbovengenoemde subverwerkers.

Indien ErvaarBeauty vanuit wet- en regelgeving verplicht wordt om uw persoonsgegevens te delen, zal ErvaarBeauty deze gegevens delen tot zover dit voor ErvaarBeauty verplicht is.

Cookies

Op het moment maakt deze website geen gebruik van cookies. Wel is het mogelijk dat onze subverwerkers (zoals het informatieaanvraag formulier van ActiveCampaign) functionele cookies zet om de informatieaanvraag succesvol te voltooien. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en welke de webapplicatie kan lezen.

Uw rechten

U heeft het recht om inzicht te verkrijgen in de persoonsgegevens welke deze website van u verwerkt, deze gegevens aan te vullen, deze gegevens te laten corrigeren en deze gegevens te laten verwijderen. Een dergelijke aanvraag kan worden ingediend via het contactformulier op onze contactpagina.

Klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, dan horen wij dit natuurlijk graag.

Daarnaast kunt u uw klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Website van de Autoriteit Persoonsgegevens